Året 2018 går mot slutten. Det er tiden for en liten oppsummering og rapport til dere som har støttet oss.

For menighetene i Nepal er det et jevnt arbeid i gang. Det er en sunn kirkevekst og mange nye kommer til tro i de lokale menighetene. Mange av pastorene våre er ivrige. De har startet forkynnelse og menighetsdannelse i nærliggende distrikter, i tillegg til deres kall i den opprinnelige kirken, og det helt for egen regning. De virker fornøyd og oppglødde over Guds hjelp og Åndens veiledning.

Det var stort å høre deres rapporter da vi var i Nepal sist og hadde seminar for alle pastorene. Særlig sterkt synes jeg det var at den unge pastoren vår som har forkrøplede bein, fortalte gledesstrålende at flere i hans menighet var blitt helbredet. Selv om han selv ikke hadde opplevd det, gledet han seg over de som hadde fått hjelp på denne måten.

Ungdommene er ivrige og radikale som ungdommer flest. Nå har de dannet en ny organisasjon som teller 150 ungdommer i Nepal. Alle ungdommene i våre 21 menigheter er med og endel andre fra andre kirker. De kaller seg SOG (Servant of God), Tjenere for Gud. De satser på lovsang og tilbedelse, får undervisning fra pastorene og lærerne på bibelskolen vår. I tillegg vil de drive diakonalt arbeid på sine hjemplasser. De har hatt en samling i Kathmandu med ca 40 deltakere. Det er planlagt flere samlinger rundt om i landet som i Gorkha, Chitwan og Chapacot. Da kan de lokale ungdommene komme sammen og oppleve fellesskapet.

Sharadas Shelter

Milans nybygg til barnehjemmet Sharadas Shelter er ikke ferdig enda. De mangler enda å få på plass vinduer, vann og avløp samt maling. Han har sendt en forespørsel om hjelp så de kan flytte inn. Milan sier at han mangler 40.000 norske kroner. De er under tidspress da bygningen de nå bor i er en del av leieavtalen for hovedkirken.

Krishna er bekymret for hovedkirken i Kathmandu. Eieren av eiendommen ønsker å selge i nær fremtid. Men prisene i Kathmandu er utrolig høye, sammenliknet med lønnsnivået. Krishna har muligheten til å leie et annen kirkebygg i nærheten og det er det vi råder dem til.

Årets kull på 17 er uteksaminert fra bibelskolen. De har gjennomført et 6 måneders kurs. Nå har de reist hjem til sine distrikter og starter bibelgrupper. Når Feet Ministries kommer etter med nye kirker, er det allerede en flokk av kristne som hører til der. Vi har dessverre mistet kontakten med de 3 elever fra undergrunns kirken i et naboland. Vi må be for undergrunns kirken.

En stor takk

En stor takk for støtten til Feet Ministries. Vi er så takknemlige over at Gud har betrodd oss å støtte dette arbeidet. Selv om vi ikke kan oppfylle alle pastorenes ønsker, gir støtten vår grunnlaget for å drive dette store arbeidet. Vi er spent på hvor Gud åpner nye felter der evangeliet aldri har blitt forkynt.

Ønsker dere alle en fin adventstid og juletid. Vi har virkelig noe å feire, at Guds sønn kom til oss og forvandlet våre liv, fra å være Guds fiender til å bli Guds elskede barn. Vi kan leve under hans velsignelse, nåde og omsorg. Tenk at Gud har kalt oss til å tjene ham både privat og i en organisasjon som Feet Ministries som kommer til å forvandle et helt land på sikt.

I 2. Kor. 1, 21 – 22 står det: «Gud er den som grunnfester både oss og dere i Kristus, og som har salvet oss. Han har også satt sitt segl på oss og gitt oss ånden som pant i våre hjerter». Her taler Paulus om hvor aktiv Gud selv er for å bevare oss, gi oss åndelig vekst, visdom og fornyelse. På engelsk er dette verset enda finere.

Fritt oversatt ser det slik ut: «Gud har gitt oss Den hellige ånd i våre hjerter som en garanti på alt han har på lager (in store) for oss.» Det er et lager av velsignelse, nåde, hjelp og omsorg hos Gud for hver enkelt av oss. Alt ligger klart, det er opp til oss å leve i Guds nærhet og leve av Guds omsorg og forråd. Lære å la Gud sørge for oss og vårt åndelige liv. Han elsker oss og vil vise oss sin kjærlighet.

Ønsker dere alle en velsignet julehøytid.

For Feet Ministries Venner
Ragnar Sundbekken Johannessen