ARBEIDET

Feet Ministries Venner i Norge (FMV) støtter organisasjonen Feet Ministries of Nepal, som ble startet i 2001 og har 13 menigheter, flere barnehjem og egen bibelskole.  FMV støtter 2 barnehjem i Kathmandu og gir støtte til menighetene og bibelskolen.

Ingen utgifter i Norge  ♥  Direkte misjon  ♥  Vi går til de fattige