UNDERVISNING

Nedenfor har vi lagt ut flere videoer med bibelundervisning av vår leder Ragnar Sundbekken Johannessen.

Undervisningen kan brukes:

  • som temaer i bibelundervisning i regi av Feet Ministries
  • som andakt på gruppemøte/bibelgruppe
  • til oppmuntring og trøst

Er det ønske om å starte en bibelgruppe i regi i av Feet Ministries?
Er det ønske om flere temaer?
Spørsmål dere lurer på?
Ta kontakt med Ragnar Sundbekken Johannessen

Ingen utgifter i Norge  ♥  Direkte misjon  ♥  Vi går til de fattige