VI FØLGER 3 ENKLE PRINSIPPER

  • INGEN UTGIFTER I NORGE

Alt arbeid for foreningen i Norge er frivillig og ubetalt. Det vil si at vår eneste kostnad av innsamlede midler er gebyr til banken for utenlandsoverføring.

  • DIREKTE MISJON

Det er kristne nepalere som forkynner for folk i deres nærområde. Vår støtte er økonomisk, slik at de har mulighet til å gå ut. Vi overfører penger til ledelsen i Feet Ministries, som fordeler til de enkelte menigheter. De blir da i stand til å lønne pastorer og andre medarbeidere og gi støtte til bibelskolen, hvor de utdanner unge kvinner og menn til å forkynne evangeliet om Jesus Kristus.

  • VI GÅR TIL DE FATTIGE

Hinduismen lærer at de fattige ikke har noen verdi. Det er derfor absolutt livsforvandlende når de hører at Gud er glad i dem og at hver enkelt har en uendelig verdi for Ham.

Ingen utgifter i Norge  ♥  Direkte misjon  ♥  Vi går til de fattige