STYRET

Mars 2019
Bilde av styret

Fra venstre: Brita Hoksnes Eriksen, Dag T. Olsen , Magny Blindheim Jørgensen, Jørgen V. Jørgensen , Ragnar Sundbekken Johannessen (Leder) og Pål Nyjordet (Nestleder).

Ingen utgifter i Norge  ♥  Direkte misjon  ♥  Vi går til de fattige