BIBELSKOLEN

Bibelskole ble grunnlagt da Krishna og lederskapet i Feet Ministries innså at man manglet ledere til nye menigheter, som var godt nok skolert i kristen tro og lederskap. Det første kullet elever fikk 3 måneders undervisning i 2009. Undervisningen var i en treromsleilighet i Kathmandu, hvor stuen var skolerom og soverommene ble brukt som internat for studentene. Behovet for bedre fasiliteter var påtrengende. Derfor kjøpte Krishna en brukbar tomt litt utenfor hovedstaden hvor de startet med bygging av ny skole.

Nytt bygg

Først etter at Ragnar hadde besøkt Nepal andre gang og sett prosjektet ga han dem midler til å gjøre bygget ferdig. Midlene kom fra overskuddet etter Hjerteradioen, en lokalradio, som Ragnar og Dag Tore hadde drevet fra Jessheim. Som et resultat sto Bibelskole-bygget ferdig i 2013 med fire etasjer.

Barnehjemmet Sharadas Shelter brukte 1. etasje, hvor det også var kjøkken og spiserom for bibelskolen, 2. etasje var klasserom, 3. etasje var internat for elevene og to rom i 4. etasje var planlagt som gjesterom.

Bibelskolen flyttet inn i 2012, da 1. og 2. etasje var ferdige.

Under det store jordskjelvet i 2015 ble det store skader på bygget, men armeringen gjorde at det sto.

For å få det reparert ble det satt opp ekstra H-bjelker i alle hjørner. Murene som var blitt til løse murstein ble murt opp igjen og salen i 2. etasje ble delt opp med bærende vegger for å minske risikoen ved nye jordskjelv. Videre sløyfet man også 4. etasje for å minke belastningen nedover.

Skolen og barnehjemmet flyttet til hovedkirken i Kathmandu for en periode, men i 2016 var skolen tilbake i nyoppussede lokaler. Barnehjemmet har holdt til i Kathmandu, mens et nytt bygg tett ved bibelskolen er under bygging.

Pastor Joshua, som leder bibelskolen, med kone og sønn

Fra starten var kursene på bibelskolen på 3 måneder. I 2016 ble det 6 måneders kurs. Nå i januar 2019 har de startet et 9 måneders kurs. Det er en fransk kvinnelig teolog og misjonær som hjelper Joshua med undervisningsopplegget.

Ragnar har gleden av å møte studentene og forelese for dem på sin årlige tur til Nepal.

Hvorfor bibelskole?

Rundt 80 prosent av Nepals befolkning er hinduer, med buddhister som den nest største religiøse gruppen. Kristne er mindre enn 2 prosent.

De fleste kristne mangler bakgrunnskunnskap som vanligvis læres fra en generasjon til den neste. De er ikke kjent med begrepet «det kristne verdisyn» – ikke fordi de ikke har et, men fordi de aldri har hørt ideen om at tro skal påvirke handlinger i alle deler av livet.

Kirkene i Nepal vokser raskt og er levende. Som med mange steder i utviklingsland, mangler det mye, som oppfølging, modent disippelskap og opplæring om veien videre.

Mindre enn én prosent av pastorene hadde formell teologisk utdannelse, og få har hatt uformell opplæring. Da pastor Krishna så kirkene vokse og nye menigheter komme til, inspirerte Gud ham til å starte bibelskolen for å gi god teologisk opplæring.

Bibelskolen, som blir kalt New Life Bible Training Center, har som formål å utruste unge kristne som ønsker å være med å spre Guds ord til hele Nepal. I tillegg til bibelstudier undervises det blant annet i musikk og bruk av PC, som er viktig for unge menighetsledere. Studentene kommer fra hele Nepal, noen av dem også fra barnehjemmene. Vårt håp og bønn er at bibelskoleelevene skal være med å bringe evangeliet til unådde i Nepal og være med å plante menigheter i alle 75 distriktene i Nepal.

Høsten er stor, men vi må gi opplæring i evangeliet til arbeiderne før de sendes ut.

Ingen utgifter i Norge  ♥  Direkte misjon  ♥  Vi går til de fattige