MENIGHETENE

Hovedkirken ligger i Kathmandu. Det er ingen stor og flott kirke med tårn og spir, men en beskjeden bygning som i vesten kan sammenlignes med et lagerskur. Kirkerommet har ingen benker eller stoler, kun teppe på gulvet. Sko blir tatt av ved inngangen og folket setter seg tett i tett på gulvet. Den rommer inntil 600 personer. De leier lokalene, men har en drøm om å eie sin egen bygning.

Menigheten samles hver lørdag til gudstjeneste. Gudstjenesten starter med lovsang og bønn. Det er folk i alle aldre, og ungdommen leder an med sang og musikk. Gudstjenesten varer ofte i flere timer. Under talen går barna til eget opplegg som er tilpasset deres alder.

I tillegg til gudstjenester, drives det diakonalt arbeid, kvinnegrupper, ungdomsarbeid og bibelgrupper.

Pastor Yam, som tidligere var pastor i hovedkirken, dannet en ny menighet et annet sted i Kathmandu i 2014.

Det er mange blinde i Nepal, og Feet Ministries har en egen menighet i Kathmandu for blinde.

Ingen utgifter i Norge  ♥  Direkte misjon  ♥  Vi går til de fattige