BARNEHJEM

Det første barnehjemmet under Feet Ministries ble startet i 2000 hvor Krishna startet Nepal Children Welfare Association.

Barnehjemmene under Feet Ministries er private, ikke politiske, stiftelser med et erklært mål om å gi like muligheter til barn uavhengig av kjønn og bakgrunn. De er registret hos de lokale myndigheter.

Det viktigste formålet er å hjelpe fattige barn med et trygt hjem, skolegang, medisinsk behandling og yrkesopplæring. Med andre ord, hjelpe de til å bli gode og selvstendige borgere i Nepal.

To av barnehjemmene støttes fra Norge, det er Sharadas Shelter for Children og Beth Eden.

Sharadas Shelter for Children

Sharadas Shelter ble startet av Milan og Sharada Pariyar i 2013. Sharada har selv vokst opp på et barnehjem og hadde derfor et ønske om å gi flere barn mulighet til en trygg oppvekst og skolegang.  Ikke alle barn i Nepal får skolegang.  Det kommer an på foreldrenes økonomi og hvor langt det er til nærmeste offentlige skole. Milan og Sharada har 2 egne barn og i tillegg omsorg for 12 andre barn med forskjellig bakgrunn men fellesnevneren er fattigdom og foreldrenes manglende mulighet for å gi barna skolegang. Flere av barna er også foreldreløse eller har kun en forelder.

Sharadas Shelter holdt til i bibelskolens lokaler fra starten, men etter jordskjelvet i 2015, hvor bygningen ble kraftig skadet, flyttet de til leide lokaler nærmere Kathmandu sentrum.  Milan og Sharada har eid en tomt siden de giftet seg og den ble solgt og ny tomt ble kjøpt i nærheten av bibelskolen i bydelen Lalitpur i utkanten av Kathmandu. Det nye barnehjemmet regner vi med skal være innflytningsklart april 2019. Feet Ministries Venner har støttet byggingen av barnehjemmet med en god del midler siste årene.

Beth Eden

Barnehjemmet Beth Eden ble startet i 2014 og drives av Gauri og Yam Diyali. De har 2 egne barn. I tillegg har de 12 andre barn som de har omsorg for, som får skolegang og et trygt sted å bo.

Yam har reist mye rundt i Nepal og møtt mange barn som ikke har fått skolegang. Han har selv høyere utdanning og vet at det er veien for å komme ut av fattigdommen. Se mer om Yams historie under nøkkelpersoner.

Vi har årlig utsendinger fra Norge som besøker barnehjemmene. I år har de rapportert at det ser ut som barna på Beth Eden har det veldig bra og trives godt. Vi mangler faddere til flere av barna på dette barnehjemmet. Kostnadene for et barn pr måned er ca kr 500,- men faddere kan betale etter eget ønske. Alle midler som blir gitt går rett til drift av barnehjemmet. Ingen administrasjonskostnader i Norge.

Ingen utgifter i Norge  ♥  Direkte misjon  ♥  Vi går til de fattige