Feet Ministries Venner i Norge (FMV) har i flere år støttet organisasjonen Feet Ministries of Nepal.

Situasjonen i Feet Ministries Venner, Norge, er imidlertid slik nå at vi dessverre må trappe ned støtten til Feet Ministries i Nepal. Grunnen er at vi har mistet flere av våre givere.

Vi ønsker å opprettholde støtten til blindemenigheten og til barnehjemmene.

Vi er veldig takknemlig for videre støtte. Alt som kommer inn, blir sendt videre til Nepal.

Hjemmesiden vil være tilgjengelig inntil videre.

Organisasjonen ble startet av Krishna Pariyar etter en visjon om å gå ut og forkynne evangeliet om Jesus Kristus i hele Nepal. Se Krishnas historie her.

I 2001 ble Feet Ministries of Nepal startet opp, og i dag består arbeidet av 13 menigheter, flere barnehjem og egen bibelskole. Vi, Feet Ministries Venner i Norge (FMV), støtter to barnehjem i Kathmandu og gir støtte til menighetene og bibelskolen.

Menighetene kalles New Life Church. Nepalesere som blir kristne får virkelig et nytt liv. Som lavkaste har du ingen verdi. Kastesystemet er offisielt avskaffet, men sitter i folks bevissthet. Forkynnelse av Guds frelsesplan ved Jesus Kristus gis i menighetene og de får høre om Guds kjærlighet og nåde og at de er elsket av Gud.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Joh. 3,16.

0
barn mangler fadder
0
distrikter til skal nås

Ingen utgifter i Norge  ♥  Direkte misjon  ♥  Vi går til de fattige