FEET MINISTRIES VENNER

Feet Ministries Venner er en forening som ønsker å gjøre en forskjell for folket i Nepal.

Vi samler inn midler, slik at vi kan sende penger for drift av to barnehjem og gi økonomisk støtte til Feet Ministries of Nepal. Feet Ministries of Nepal er en kristen organisasjon som har ønske om å nå ut med evangeliet til de fjerneste strøk i det fjellrike landet Nepal. Over 30 millioner mennesker bor i landet.

Majoriteten er hinduer og det er ikke lov for utlendinger å drive misjon.

Ragnar med ungdom fra kirken i Kathmandu

Ragnar Sundbekken Johannessen er av leder Feet Ministries Venner. Han reiser én gang i året til Nepal og besøker Feet Ministries of Nepal.

Der underviser han på bibelskolen og foreleser på konferanse for menighetenes pastorer. Han har også tilsyn med økonomien og barnehjemmene.

De som ønsker å oppleve dette på nært hold kan melde seg på turen som arrangeres hvert år i uke 8.

Feet Ministries Venner har en konto for barnehjemmene som benyttes for dem som vil være fadder for barna. Og likeså en konto for dem som vil støtte organisasjonen Feet Ministries.

Ingen utgifter i Norge  ♥  Direkte misjon  ♥  Vi går til de fattige