Hjelp oss å bygge ny kirke!

Hovedmenigheten vår i Kathmandu presses ut av området de holder til i på grunn av urimelige høye leieinntekter. For 1,1 million kroner kan de imidlertid få kjøpe en tomt på samme side av byen som bibelskolen. Menigheten har selv klart å skaffe 400 000 kroner. Da gjenstår det altså 700 000 kroner til at de kan kjøpe tomten.

Vi i Feet Ministries Venner ønsker å støtte menigheten, men vi er avhengige av ekstra gaver. Håpet er at de kan få kjøpe tomten og sette opp et telt som midlertidig kirke der. Sist, da de bygde kirken de nå forlater, var det mye dugnad. Det blir det denne gangen også.

Den nye kirketomten ligger strategisk til, og vil forhåpentlig trekke til seg nye mennesker. Området er nemlig planlagt utbygd av kommunen, med blant annet nye veier.

Hindunasjonalistene har blitt mer aggressive mot kristne og andre religiøse minoriteter de siste årene, godt støttet av Hindunasjonalistene i India.  Etter Modis valgseier er det ikke håp om noen snarlig bedring.  Den eneste måten å være trygg på at man kan drive en kirke, er at man eier tomten man bygger på.