Situasjonen i Feet Ministries Venner, Norge er slik at vi dessverre må trappe ned støtten til Feet Ministries i Nepal. Grunnen er at vi har mistet flere av våre givere.

Vi ønsker å opprettholde støtten til blindemenigheten og til barnehjemmene.

Vi er veldig takknemlig for videre støtte. Alt som kommer inn, blir sendt videre til Nepal.

Hjemmesiden vil være tilgjengelig inntil videre.