Alle menighetene har hatt det svært vanskelig på grunn av korona og det verste monsunregn i manns minne.

Nepal har mistet flere mennesker på grunn av jordras som følge av monsunregnet enn det de gjorde under det store jordskjelvet i 2015.

Det er vanskelig å reise internt i landet og samtidig er det meste stengt ned på grunn av pandemien.

De aller fleste i Nepal strever med å få endene til å møtes, mange er dagarbeidere, og med nedstengt samfunn er det lite arbeid og da får de heller ikke lønn. Det er ingen ordninger der som svarer til NAV. De forteller at mange i samfunnet rundt dem gir opp og velger å gå ut av tiden, de ser ingen framtid for seg og sin familie.

Alle menighetene sliter stort sett med de same problemene. Nedstengningen fra april har hatt stor innvirkning på gudstjenestene, og gudstjenester over Internett er ikke så lette å få til i Nepal som i Norge.

Våre kristne venner har klart å dele ut noe matvarer til trengende

En av pastorene som har et fysisk handikapp, er entusiastisk i sin formidling av Guds ord. Han startet på et beskjedent kirkebygg for seks måneder siden, men arbeidet har stoppet opp på grunn av mangel på midler.

Her ser vi bilder fra en annen menighet, hvor de på grunn av kraftig regn, over 30 cm regn på kort tid, har fått jordras på veien foran kirken. Kirken ble også skadet.

På tross av vanskelighetene har de fått dele evangeliet med noen ikke-troende, og de ber om forbønn for dem.  De er svært takknemlige for støtten de får fra oss, og for all forbønn.